จดโดเมนปีละ 400 บาท
จัดการโดเมนเนม
จัดการเวบโฮสติ้ง
บริการจัดทำเวบไซต์
แจ้งการชำระเงิน
ทำไม..ราคาถูกกว่าที่อื่น?
เงื่อนไขการให้บริการ
ทดลองใช้ระบบจัดการHost
 
:: ตัวอย่างเวบที่ใช้บริการกับเรา ::
รร.เชียงดาววิทยาคม
เทศบาลตำบลบ้านค่าย
พล.ต.ท.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
(ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
บริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัด
รร.ตันตรารักษ์
สำนักงานแรงงาน จ.ตาก
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
หนังสือพิมพ์มุกดาหารนิวส์
อบต.ประศุก จ.อ่างทอง
อบต.นาดี จ.สุรินทร์
บางรักซอย9แฟนคลับ
ปาน-ธนพร แฟนคลับ
นก-สินจัยแฟนคลับ
บริษัทสามารถกอปปี้
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โรงพยาบาลพลับพลาชัย
โรงพยาบาลลำปลายมาศ
รร.ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
สารสนเทศ ม.ราชมงคล จ.ตาก
โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์
สถานีวิทยุ FM 88.75 ลพบุรี
สนพ.การศึกษาที่1 นครสวรรค์
อบต.ป่าอ้อดอนชัย จ.เชียงราย
บ้านสวนธน
บริษัทคอมเกรดเอจำกัด
บ.เจแอนด์จอยแอสโซซิเอทจำกัด
หจก.เกษตรรับเบอร์วูด
และอีกมากกว่า 500 เวบไซต์
 
 
 
   
   
  รับประกันความพึงพอใจตลอดการใช้งาน  
 

Topsiam.com ยินดีจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกทันที หากสมาชิกไม่พึงพอใจในการให้บริการ แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งให้ topsiam.com ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ระยะเวลาการคืนเงิน สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ
การคืนเงิน สมาชิกจะได้รับเงินเฉพาะค่าเช่า Hosting เท่านั้น โดยหักค่าบริการเฉลี่ยเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่เช่า โดยเศษของแต่ละเดือนตั้งแต่ 1 วันเป็นต้นไป นับเป็น อีก 1 เดือน
สมาชิกไม่มีสิทธิขอรับค่าโดเมนเนมคืน เนื่องจากสมาชิกยังเป็นเจ้าของโดเมนไปจนกว่าจะหมดอายุ สมาชิกสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม กรณีจดใหม่ นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่ง topsiam.com ยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เวบไซต์ที่มีสิทธิขอรับเงินคืนหมายถึง เวบไซต์ที่ใช้บริการ Hosting ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป เท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าโดเมนเนมในราคาเต็ม คือ 550 บาท ในทุกกรณี
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจัดส่ง 100 บาท ในทุกกรณี
เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมกับผู้ใช้แบบ Reseller
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

 
 
    กรณีตัวอย่าง ที่ 1
 
  - นายสมชาย ได้ขอใช้บริการ webhosting แบบ GoldLinuxPlan 1 ปี ชำระเงิน 1200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2548 ต่อมานายสมชายได้ติดต่อขอเลิกใช้บริการในวันที่ 14 มีนาคม 2549 ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาใช้บริการทั้งหมด 3 เดือน 14 วัน โดยจะคิดเป็น 4 เดือน เนื่องจากเศษของ1เดือนคิดเป็น1เดือน ดังนั้น นายสมชายจะได้รับเงินคืนดังนี้  
  (ค่าเช่า)1200บาท-(ค่าใช้บริการ 4 เดือน)400บาท-(ค่าดำเนินการจัดส่ง)100บาท = 700 บาท  
 
    กรณีตัวอย่าง ที่ 2
 
  - นางสมหญิง ได้ขอใช้บริการ webhosting แบบ WindoesPromotion 1 ปี ชำระเงิน 1200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2548 ต่อมานายสมชายได้ติดต่อขอเลิกใช้บริการในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งคิดเป็นระยะเวลาใช้บริการทั้งหมด 2 เดือน 23 วัน โดยจะคิดเป็น 3 เดือน เนื่องจากเศษของ1เดือนคิดเป็น1เดือน ดังนั้น นางสมหญิงจะได้รับเงินคืนดังนี้  
  (ค่าเช่า)1200บาท-(ค่าใช้บริการ 3 เดือน)300บาท-(ค่าโดเมนเนม550บาท)-(ค่าดำเนินการจัดส่ง)100บาท = 350 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย โดย Topsiam.com
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเลคโทรนิค เลขที่ 7310003000010 คำขอที่ 3100145/46
Email :: webmaster@topsiam.com โทร 0-1548-6887